Maľovanie písmena R pre mesto Trnava (Hlavná ulica)

#TRNAVA
Téma: Bod zlomu

"Kamoškina babka tvrdí, že vždy musíš mať čisté spodné prádlo. Nikdy nevieš, kedy ťa vezme sanitka."

Návrh zachytáva výrok babky mojej blízkej kamarátky, ktorý sa dopočula v rámci jednej návštevy. Vybrala som si ho z dôvodu neustáleho stretávania sa so stereotypmi, ktoré sú nám denne vštepované od ľudí zo starších generácii. Sú to často iracionálne názory, zachytávajúce rôzne spoločenské predstavy, ktoré sú už prežitkom. Častokrát sme konfrontovaní s radikálnymi predstavami o fungovaní spoločnosti, ktoré sa v lepšom prípade snažíme komunikovať, alebo pre dobro udržania (nielen rodinného) pokoja len naoko ticho akceptujeme.

Ilustrácia sa snaží túto problematiku načrtávať s ľahkosťou. Nie je účelom útoku, je len akýmsi satirickým vnikom do problematiky.
Do ľudskej rovnosti, akceptácie inakosti, prijatia rozličného názoru.