ilustrácia pre divadelný časopis KÓD k inscenácií ŠTVOREC.