Grey Zone

A metaphor of a stomach, absorbing stressful situations trapped in paper towels found in jackets, coats, blazers, rolled between the fingers. This is the grey zone.
It is a space which defines something vague, uncertain, fluid.
It raises questions, gives us options.
It is nothing and everything at the same time.

Stress, as one of the causes of Gastroesophageal reflux disease, is like a ticking time bomb.
Gastric acid bubbles up the oesophagus and corrodes it.
We decide how long we let it boil.
 It is the grey zone capturing the time and space which surrounds us, and it is up to us how to deal with it.
I trusted that the thing which can help me fight the disease is somewhere far, outside of myself. 
The grey zone represents tension.
Do we avoid it or do we step in?

materials:
bioplastic, tissue paper, clay, water, glycerin, plastic bag, potassium permanganate, aquarium bubbler
(slovak version)
Šedá zóna

Metafora žalúdka, absorbujúca stresové situácie zachytené do vreckoviek nájdených v bundách, kabátoch, sakách, zrolovaných medzi prstami. To je šedá zóna.
Je priestorom, ktorý definuje niečo neurčité, neisté, fluidné.
Kladie nám otázky, dáva nám možnosti.
Je ničím a zároveň všetkým.

Stres, ktorý je jednou z príčin refluxného ochorenia žalúdka je ako časovaná bomba.
Žalúdočná kyselina vybubláva hore pažerákom a rozleptáva ho.
My rozhodujeme, ako dlho ju necháme vrieť.

Práve šedá zóna predstavuje čas a priestor, ktorý nás obklopuje a je len na nás,
ako s ním naložíme.
Dôverovala som, že to,
čo mi môže pomôcť v boji s chorobou,
nájdem kdesi ďaleko, mimo samej seba.

Šedá zóna predstavuje napätie.
Vyhneme sa jej,
alebo do nej vkročíme?

Praktická časť diplomovej práce je úzko prepojená s písomnou časťou diplomovej práce.
Opiera sa o pojem distribuovaná dôvera (podľa teórie Rachel Botsman)1 - tento druh dôvery premieňa naše pozeranie sa na svet a na samého seba. 
Ľudia prostredníctvom technológií vyjadrujú dôveru iným ľuďom, pričom dôvera v inštitúcie a v samého seba je na poklese.


Dielo prepája problematiku dôvery v medicínskom prostredí s dôverou v samého seba.
Je výsledkom pozorovania na autorke. 

Dôvera je niečo ako voľný priestor, šedá zóna,
v ktorej sa zhromažďuje istota s neistotou.
Budujeme si ju denne
k ostatným, k sebe.

Stres. Pochybnosti.
Sprevádzajú nás v každom okamihu.
Vreckovky skryté v bundách, kabátoch, sakách
rolujem medzi prstami.
Tvoria nekonečné spleti nervozity.
Nechty si už dávno nehryziem.

Šedá zóna je metaforou priestoru, ktorý vzniká medzi dvomi objektmi, ľuďmi, situáciami.
Šedá zóna je priestor pre neistotu, priestor pre nebezpečie, priestor pre dôveru, priestor pre dej, priestor pre reakciu.
Svojimi rozhodnutiami dokážeme meniť jej veľkosť, prekračovať ju, narúšať.
Jej vznik je čisto náhodný, a pritom tak dokonalo premyslený.

Praktickú časť diplomovej práce tvorí inštalácia, v ktorej komunikujú nadrozmerné klbká zrolovaných vreckoviek s metaforou žalúdka z bioplastu, visiacim nad bublajúcim manganistanom draselným, vyvierajúcim zo zeme.
Nakoľko je inštalácia biologicky degradovateľná a samotná metafora žalúdka je vodou rozpustiteľná, je veľmi dôležité určenie správnej šedej zóny.
Akýkoľvek prešľap ju dokáže zničiť.
Prepojenie graduje v nasávajúcich vreckovkách, fyzicky spájajúcich metaforu žalúdka s manganistanom v zemi,
ktorý je v spojení s glycerínom obsiahnutým v žalúdku vysoko horľavý.

Diplomová práca poukazuje na zraniteľnosť každého z nás. Dáva nám možnosť nahliadnuť na situáciu,
do ktorej sa môže každý jednoducho dostať. Tá často rozhoduje medzi začiatkom a koncom, šťastím a nešťastím,
životom a smrťou.
Ja osobne som sa v tej situácií ocitla.
Šedá zóna mi zachránila a denne zachraňuje život.
Stres, ktorý je jeden z najhorších faktorov pre refluxné ochorenie žalúdka je ako časovaná bomba.
V každej stresovej situácií žalúdočná kyselina vybubláva hore pažerákom a rozleptáva ho.
Nenápadne. Potichu.
Ten sa snaží brániť, až kým nepodľahne.
Avšak správne vyhodnotenie situácie a pochopenie vzniknutých ťažkostí môže dej spomaliť.
Súčasťou toho je každodenná intenzívna práca na sebe, fyzicky či psychicky.

Inštalácia demonštruje čas a priestor, ktorý každý z nás dostal a je len na ňom, ako s ním naloží.

materiály
bioplast, papierové vreckovky, hlina, voda, glycerín, vrece, manganistan draselný, bublinkovací mechanizmus

1 BOTSMANOVÁ, R. 2018. Komu se dá věřit? Brno : Host – vydavatelství, s r.o, 2018. 367 s. ISBN 978-80-7577-599-3
​​​​​​​photo credits : Imrich Veber, Matúš Pisarčík
video : Matúš Pisarčík
english translation : Pakta Studio