PRETEKÁ / group exhibition
17th anniversary of Intermedia department VŠVU
Pistoriho palác
5.4.2024 - 28.4.2024

Interactive installation 
thanks to Playtronica Touch midi controller
" Skupinová výstava PRETEKÁ predstaví kurátorský výber zo študentských prác, ktoré vznikli počas sedemnástich rokov existencie Katedry intermédií na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Na výstave uvidíte aktuálne študentstvo katedry intermédií, rovnako ako aj jej absolventov a absolventky. Výstava svojím názvom odkazuje na aspekt fluidity, ktorý je leitmotívom výstavy - toku, ale aj pretekania na úrovni materiálov, hmôt, konceptov, identít, pamäti či telesnosti. "