Kontexty mesta 2022
Prešov

17.9. - 18.9. 2022
curated by Adrián Kobetič and Peter Megyeši

"Vo svojej inštalácii Andrea Rošková otvára otázku prítomnosti jedinca (nielen) v prostredí mesta a jeho funkčnom systéme. Koná tak práve v priestore bývalého obydlia, dnes Krajskej galérie v Prešove, vyznačujúcom sa svojim nejasným vzťahom medzi verejným a súkromným. V nenápadných enviromentoch sa zamýšľa nad tým, aké je to byť v dnešnom svete videným a aké v ňom existujú možné hranice skrývania. Uvažuje tiež o tom, nakoľko sme súčasťou systému v prípade, že sa pred nim snažíme utekať, alebo byť čo najmenej aktívnymi. Jej otázky prichádzajú v čase, kedy sa na isté obdobie mnoho ľudí stratilo zo zorného poľa potenciálneho pozorovateľa/spoločnosti, napriek čomu však zostali v systéme aktívni. V čase Covid19 sme sa stali viditeľnými menej a rovnako sme menej sledovali ostatných účastníkov spoločnosti, čo nás však mohlo priviesť k sledovaniu toho, aké sú naše spoločenské stavy a podstaty. 

V súvislosti s tým autorka pokračuje otázkou, kde sú hranice jej vlastnej viditeľnosti v závislosti od jej komfortnej zóny. Tá patrí k témam, ktoré vo svojej práci dlhodobo rieši - jej prekračovanie pre ňu istým spôsobom predstavuje súčasť umeleckého programu. Ukrývanie pred niečím, sa v jej práci stáva utekaním pred ničím a sebou samým. Sústavu svojich úvah artikuluje na príklade nenápadného, no v ekosystéme aktívneho živočícha drozofilu obyčajnú (Drosophila melanogaster), známu ako “vínnu/ovocnú mušku”. Práve tento nenápadný, no v našom životnom prostredí veľmi aktívny živočích je pre ňu zaujímavým príkladom, modelovou situáciou, na príklade ktorej sa snaží divákovi sprostredkovať svoje úvahy. Práve táto muška predstavuje živočícha s aktívnou súčasťou v systéme, ktorá sa síce možno javí ako banálna, či dokonca nereálna, napriek tomu je však dôležitým organizmom vo výskume v oblasti genetiky, neurovied, molekulárnej biológie a v evolučných vedách."
Adrián Kobetič